Milířiště
Milířiště, půdní průzkum
Miliříště, archeologický průzkum
Milířiště, bez průzkumu
Sonda, půdní průzkum
Sonda, archeologický průzkum
Stínovaný reliéf

Zájmová území

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Mapa zobrazuje milířiště v několika zkoumaných lokalitách s rozlišením typu prováděného výzkumu.

Milířiště